lørdag 1. desember 2007


Valget falt på lameller til de store stuevinuene, og vi ble godt fornøyde!

Ingen kommentarer: